Vol 5, No 1

JANUARI 2020

Table of Contents

Articles

Nanda Fauzia Abda’u, Fattah Hanurawan, Sutarno Sutarno
PDF
1—6
Hafidz Gusdiyanto, Wasis Djoko Dwiyogo, Sapto Adi
PDF
7—14
Tifani Yuniar Priyandari, I Komang Astina, Dwiyono Hari Utomo
PDF
15—20
Aras Hanif Afiat, Supriyono Koes Handayanto, Hari Wisodo
PDF
21—30
Widi Pradini, Gatot Muhsetyo, Swasono Rahardjo
PDF
31—38
Friska Ayu Lia Yulanda, Heri Suwignyo, Supriyono Koeshandayanto
PDF
39—43
Leonardus Hendra Aha, Muhardjito Muhardjito, Sunaryono Sunaryono
PDF
44—51
Yenny Fardilla, Budi Eko Soetjipto, I Made Suardana
PDF
52—56
Putu Anindita Widhiya Putri, Sri Rahayu, Fauziatul Fajaroh
PDF
57—64
Alfridus Mau Manek, Agung Haryono, Hari Wahyono
PDF
65—69
Muh Idham Haliq, Markus Diantoro, Muhardjito Muhardjito
PDF
70—76
Cahya Wahyuning Ilahi, Syamsul Hadi, Purnomo Purnomo
PDF
77—81
Diana Husna, Sri Endah Indriwati, Murni Saptasari
PDF
82—87
Juwita Annisa Fauzi, Hary Suswanto, Aji Prasetya Wibawa
PDF
88—93
Rine Larang Nur Esanti, M. Ramli, Yuniastuti Yuniastuti
PDF
94—100
Dyah Ayu Fitriana, Sulton Sulton, Agus Wedi
PDF
101—106
Mohammad Zaky Tatsar, Lia Yuliati, Hari Wisodo
PDF
107—113
Yuris Indria Persada, Ery Tri Djatmika, I Nyoman Sudana Degeng
PDF
114—120
Achmad Bagus Suprio, Fattah Hanurawan, Sutarno Sutarno
PDF
121—126
Mida Sulfiana
PDF
127—134

Editorial

TOC
 
PDF