Vol 17, No 1 (2010)

Table of Contents

Articles

Ni Putu Suwardani
1-10
. Supriyadi
11-22
Heni Sukrisno
23-31
Sa’dun Akbar, I Wayan Sutama, Pujianto
32-40
Rina Kaniati
41-47
Andi Mappiare AT
48-58
Adang Hambali
59-67
Karti Soeharto
68-81
Oktavia Sulistina, I Wayan Dasna, Srini Murtinah Iskandar
82-88
Bambang Suratman
89-97
Waras Kamdi
98-110