Vol 23, No 2 (2000)

Table of Contents

Articles

M. Alfian Mizar
Apif Miftahul Hajji
Heru Wahyu Herwanto
Siti Sendari
I Wayan Jirna
Solichin Solichin
Setiadi Cahyono Putro