Vol 22, No 2 (1999)

Table of Contents

Articles

Tuwoso Tuwoso
Marji Marji
Solichin Solichin
Wahyu Sakti Gunawan Irianto
Karyadi Karyadi
Riyanarto Sarno
Siti Sendari, Tibyani Tibyani
Andoko Andoko
Bambang Djatmiko
Priyono Priyono